home Ngành Cao học hot Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017(Đợt 2)

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017(Đợt 2)

THÔNG BÁO

V/v Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 (Đợt 2)

  1. Các chuyên ngành đào tạo:

–        Toán ứng dụng (mã số 60.46.01.12)

–        Phương pháp toán sơ cấp (mã số 60.46.01.13)

–        Quản trị kinh doanh (mã số 60.34.01.01.02)

–        Tài chính – Ngân hàng (mã số 60.34.01.02.01)

–        Công tác xã hội (mã số 60.90.01.01)

–        Y tế công cộng (mã số 60.72.03.01)

–        Khoa học máy tính (mã số 60.84.01.01)

–        Điều dưỡng (mã số 60.72.05.01)Related image

  1. Thời gian đào tạo:18tháng (03 học kỳ).
  2. Học phí:46.000.000 đ cho cả khóa học đóng làm 4 đợt (bao gồm cả phí hướng dẫn và bảo vệ luận văn).
  3. Điều kiện dự thi:

–        Thí sinh tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc ngành phù hợp với ngành đào tạo được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp;

–        Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành khác phải có chứng chỉ bổ túc kiến thức các môn học được yêu cầu.

  1. Kế hoạch tuyển sinh:

–        Nhận hồ sơ đăng ký dự thi: 01/08/2017 – 20/10/2017

–        Tổ chức thi: 11 – 12/11/2017

–        Thông báo kết quả thi: 24/11/2017

–        Bắt đầu học chính thức: tháng 12/2017

–        (Trường có lớp học chuyển đổi cho người có nhu cầu bắt đầu từ tháng 10/2017)

  1. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

–        Phiếu đăng ký dự thi

–        Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương hoặc đơn vị công tác);

–        Giấy khai sinh (bản sao công chứng);

–        Bằng tốt nghiệp đại học (bản sao công chứng);

–        Bảng điểm tốt nghiệp (bản sao công chứng);

–      Giấy xác nhận đủ sức khỏe để học tập do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (có giá trị trong vòng 6 tháng);

–        4 ảnh 3 x 4 (mới chụp không quá 6 tháng).

  1. Nơi nhận hồ sơ:

–        Phòng Sau đại học và Quản lý khoa học, Trường Đại học Thăng Long

Địa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 0243 559 0515

  1. 8. Hình thức thi: thi viết 3 môn.

–        Các chuyên ngành Toán ứng dụng, Phương pháp toán sơ cấp thi: Tiếng Anh, Đại số cao cấp (môn cơ bản), Giải tích (môn cơ sở);

–        Các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng thi: Tiếng Anh, Toán kinh tế (môn cơ bản), Kinh tế học (môn cơ sở);

–        Chuyên ngành Công tác xã hội thi: Tiếng Anh, Nhập môn Công tác xã hội (môn cơ bản), Hành vi con người và môi trường xã hội (môn cơ sở);

–         Chuyên ngành Y tế công cộng thi: Tiếng Anh, Toán thống kê y sinh (môn cơ bản), Sức khỏe Môi trường (môn cơ sở);

–         Chuyên ngành Khoa học máy tính thi: Tiếng Anh, Toán rời rạc (môn cơ bản), Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (môn cơ sở);

–        Chuyên ngành Điều dưỡng thi: Tiếng Anh, Toán thống kê y học (môn cơ bản), Quản lý điều dưỡng(môn cơ sở);

Nơi nhận:

– Lưu HC – TH;

– Lưu P.Sau Đại học.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Phan Huy Phú

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *