home Ngành Cao học hot Trường ĐH mở Tp Hồ Chí Minh: Thông báo chiêu sinh lớp ôn tập thi cao học năm 2017, đợt 2

Trường ĐH mở Tp Hồ Chí Minh: Thông báo chiêu sinh lớp ôn tập thi cao học năm 2017, đợt 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chuyên ngành: 

– Kinh tế học – Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
– Tài chính – Ngân hàng – Xã hội học
– Quản trị kinh doanh – Khoa học máy tính
Mục đích:

Chương trình đào tạo nhằm ôn tập và chuẩn bị kiến thức để học viên tham dự kỳ thi tuyển sinh Cao học, năm 2017

Đối tượng:

Đáp ứng các yêu cầu về điều kiện dự tuyển theo Qui chế Tuyển sinh Sau đại học của bộ Giáo dục & Đào tạo.

Chương trình ôn tập:

TT CHUYÊN NGÀNH MÔN  HỌC PHÍ TRỌN KHÓA  HỌC PHÍ TỪNG MÔN
1 Kinh tế học, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh Toán Kinh tế (Xác suất thống kê, Toán cao cấp) 3,700,000     1,700,000
Kinh tế học (Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô)     1,700,000
Ngoại ngữ (Tiếng Anh)       1.000,000
2 Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Toán xây dựng    3,600,000     1,700,000
Sức bền vật liệu     1,700,000
Ngoại ngữ (Tiếng Anh)      1.000,000
3 Khoa học máy tính Cấu trúc dữ liệu và giải thuật    3,600,000     1,700,000
Cơ sở dữ liệu     1,700,000
Ngoại ngữ (Tiếng Anh)      1.000,000
4 Xã hội học Xã hội học đại cương    3,600,000     1,700,000
Phương pháp nghiên cứu trong KHXH     1,700,000
Ngoại ngữ (Tiếng Anh)      1.000,000

Ngày khai giảng:

– Ngành Kinh tế học, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh:

+  Lớp tối thứ 2-4-6: 02/10/2017

+  Lớp chiều thứ bảy, sáng và chiều chủ nhật: 30/09/2017

– Ngành Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Khoa học máy tính, Xã hội học:14/10/2017 (học chiều thứ 7, sáng và chiều chủ nhật)

Địa điểm học:  97 Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM

Thời gian thi tuyển sinh: Tháng 02 và 03/12/2017
Địa chỉ liên lạc:

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Đào tạo Sau Đại học (Phòng 210)
97 Võ Văn Tần, Q.3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39300947 hoặc (08) 39300210 – 209/ 210
Website: http://sdh.ou.edu.vn
www.facebook.com/khoasaudaihocdhmo
Email: loan.ntt@ou.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *