Đại Học Nam Columbia Hoa Kỳ: HỌC PHÍ CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA CSU TẠI VIỆT NAM

So sánh về chất lượng và chi phí, CSU là lựa chọn tốt nhất cho các sinh viên. Học phí của CSU luôn hướng đến mục tiêu mang lại một chương trình giáo dục có chất lượng với chi phí hợp lý, phải chăng.Đặc biệt dành riêng cho sinh viên Việt Nam, Trường Đại học …

Trung tâm luyện thi cao học: “Đảm bảo đậu” có chắc không?

Học Cao học – Nhân viên trung tâm luyện thi cao học không ngần ngại tư vấn “giảng viên nằm trong ban ra đề” khi thí sinh đến tìm hiểu, đăng ký. Hàng loạt khóa luyện thi cao học cấp tốc, có cả luyện thi “đảm bảo đậu” nhộn nhịp chiêu sinh để đón đầu …

Hiện trạng và giải pháp của chất lượng đào tạo thạc sĩ ở Việt Nam

Học Cao học – Hiện nay, mô hình đào tạo thạc sĩ ở Việt Nam đang diễn ra với quy mô rộng lớn, mở ra nhiều ngành nghề các nhau. Tuy nhiên, tiêu cực trong chất lượng đào tạo thạc sĩ còn diễn ra nhiều và đòi hỏi giải pháp để chấm dứt tình trạng …