Trung tâm luyện thi cao học: “Đảm bảo đậu” có chắc không?

Học Cao học – Nhân viên trung tâm luyện thi cao học không ngần ngại tư vấn “giảng viên nằm trong ban ra đề” khi thí sinh đến tìm hiểu, đăng ký. Hàng loạt khóa luyện thi cao học cấp tốc, có cả luyện thi “đảm bảo đậu” nhộn nhịp chiêu sinh để đón đầu …

Hiện trạng và giải pháp của chất lượng đào tạo thạc sĩ ở Việt Nam

Học Cao học – Hiện nay, mô hình đào tạo thạc sĩ ở Việt Nam đang diễn ra với quy mô rộng lớn, mở ra nhiều ngành nghề các nhau. Tuy nhiên, tiêu cực trong chất lượng đào tạo thạc sĩ còn diễn ra nhiều và đòi hỏi giải pháp để chấm dứt tình trạng …

Những trường hợp được miễn thi ngoại ngữ trong tuyển sinh cao học

Học cao học – Quy định mới những trường hợp được miễn thi ngoại ngữ trong tuyển sinh đào tạo cao học; 4 trường hợp được miễn thi ngoại ngữ trong thông tư này, cụ thể là có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc những tiến sĩ được đào tạo hoàn toàn thời …