home Hướng dẫn và tư vấn Quy định về đề thi tuyển sinh thạc sĩ của Bộ GD&ĐT

Quy định về đề thi tuyển sinh thạc sĩ của Bộ GD&ĐT

Học cao học – Đề thi tuyển sinh thạc sĩ phải phù hợp chương trình đại học, phù hợp với thời gian quy định cho mỗi môn thi và đảm bảo tính khoa học, chính xác, rõ ràng, chặt chẽ, bám sát và bao quát nội dung.

Theo quy định mới, đề thi thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phù hợp với chương trình đào tạo trình độ đại học, đánh giá và phân loại được trình độ của thí sinh.

Đề thi tuyển sinh thạc sĩ phải phù hợp chương trình đại học

Đồng thời, đề thi tuyển sinh thạc sĩ phải phù hợp với thời gian quy định cho mỗi môn thi và đảm bảo tính khoa học, chính xác,chặt chẽ, rõ ràng, bám sát và bao quát nội dung thi đã được công bố trong thông báo tuyển sinh của cơ sở đào tạo cũng như trong phạm vi chương trình đào tạo trình độ đại học.

Dạng thức đề thi sẽ do thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định trên cơ sở đề xuất của trưởng đơn vị chuyên môn. Điều này được nêu rõ trong thông báo tuyển sinh.

Riêng dạng thức  đề thi tuyển sinh thạc sĩ môn ngoại ngữ phải đảm bảo đánh giá, xác định được trình độ ngoại ngữ theo quy định của cơ sở đào tạo, căn cứ vào khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng ở Việt Nam do Bộ GD&ĐT ban hành.

Đề thi tuyển sinh thạc sĩ phải phù hợp chương trình đại học
Đề thi tuyển sinh thạc sĩ phải phù hợp chương trình đại học

Bên cạnh đó, người ra đề thi phải có chuyên môn phù hợp với nội dung thi, uy tín chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm và có kinh nghiệm trong việc ra đề thi.

Ra đề thi tuyển sinh thạc sĩ môn ngoại ngữ phải là thạc sĩ trở lên còn đối với các môn thi khác phải là tiến sĩ…

Nếu sử dụng ngân hàng đề thi, với hình thức thi tự luận thì ngân hàng đó phải có tối thiểu 100 câu hỏi hoặc có gấp 30 lần số lượng câu hỏi của mỗi đề thi đối với các hình thức thi khác để xây dựng tối thiểu 3 bộ đề thi cho một môn thi; hoặc có tối thiểu 30 bộ đề thi hoàn chỉnh để chọn ngẫu nhiên lấy tối thiểu 3 đề thi.

Trong trường hợp ra đề thi tuyển sinh thạc sĩ độc lập, mỗi môn thi phải có tối thiểu 3 đề thi nguồn do 3 người khác nhau đề xuất để trưởng môn thi tổ hợp thành 2 hoặc 3 đề thi. Chủ tịch hội đồng tuyển sinh trực tiếp mời người nêu ra đề thi, tiếp nhận đề thi nguồn và giữ bí mật thông tin về người ra đề thi.

Thang điểm của đề thi môn ngoại ngữ là thang điểm 100 hoặc thang điểm khác có thể quy điểm toàn bài về thang điểm 100. Và đề thi những môn khác là thang điểm 10 hoặc thang điểm khác có thể quy điểm toàn bài về thang điểm 10.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *