home Ngành Cao học hot Đại Học Nam Columbia Hoa Kỳ: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Đại Học Nam Columbia Hoa Kỳ: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Chú trọng vào nội dung thực tiễn, ứng dụng các kỹ năng nghiên cứu vào kinh doanh và hướng tới các hành vi liên quan đến nghề nghiệp cần thiết để thành công trong thế giới kinh doanh đầy cạnh tranh ngày nay, chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh của Đại học Nam Columbia được thiết kế nhằm đưa sự nghiệp của sinh viên tới những vị trí quản lý cao cấp.

Chương trình cũng mang đến cho sinh viên những kiến thức và chuyên môn cần thiết để vượt trội trong môi trường kinh doanh đang không ngừng phát triển.

01. Học viên có thể phân tích các vấn đề quốc tế quan trọng bao gồm cả yếu tố văn hóa có ảnh hưởng đến kinh doanh.

02. Học viên có thể áp dụng các lý thuyết và phương pháp khác nhau gắn với tinh thần và động cơ làm việc.

03.Học viên có thể phân tích các quá trình ảnh hưởng đến việc kiểm soát và quản lý tổ chức.

04. Học viên có thể so sánh các khái niệm về trách nhiệm xã hội, sự liêm chính, và đạo đức kinh doanh.

THỜI GIAN HỌC:

  • Với tổng số 12 môn học trong chương trình, sinh viên có thể lựa chọn nhập học 2 môn cùng lúc và phải hoàn thành bài tập trong thời gian 12 tuần.
  • Thời gian thông thường để hoàn tất chương trình là 12 đến 18 tháng tuỳ thuộc vào tốc độ hoàn thành môn học của sinh viên.
  • Các buổi học trợ giảng trên lớp được bố trí sau giờ hành chính hoặc cuối tuần nhằm tạo điều kiện cho sinh viên đang đảm nhiệm công tác có thể thuận lợi tham dự.

NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

  • Là chương trình nguyên gốc của Trường tại Hoa Kỳ, đồng thời theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngôn ngữ sử dụng trong hoạt động giảng dạy và học tập các chương trình đào tạo của Trường Đại học Nam Columbia tại Việt Nam là Anh ngữ.
  • Sinh viên được hướng dẫn và trợ giúp tích cực trong quá trình sử dụng Anh ngữ học thuật để hoàn thành tốt môn học thông qua các lớp bổ túc Anh ngữ, hướng dẫn đọc, viết học thuật và chữa lỗi ngữ pháp, trình bày bởi các chuyên gia thuộc Trung tâm Trợ giúp Sinh viên Trường Đại học Nam Columbia.

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP

Không nằm ngoài xu thế tất yếu kết hợp giữa đào tạo và công nghệ ngày nay, cũng như các trường đại học nổi tiếng khác trên thế giới, chúng tôi đưa ra phương pháp giảng dạy khoa học được tạo ra bởi các yếu tố học tập trực tuyến và học tập tại chỗ nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam tiếp thu tối đa các kiến thức môn học với phương châm Linh hoạt – Chất lượng – Chính quy.

Phương pháp học tập tại phân hiệu Việt Nam của Trường Đại học Nam Columbia rất phù hợp với những sinh viên hiện đang làm việc toàn thời gian hoặc đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo trung và cao cấp, là những người thường xuyên bận rộn và di chuyển nhiều nhưng vẫn đảm bảo được việc học tập hiệu quả.

  1. Tham gia các buổi học trợ giảng với các giảng viên Việt Nam (2 hoặc 3 buổi/ tuần).
  2. Giảng viên tại Hoa Kỳ trực tiếp hướng dẫn và đánh giá kết quả môn học của từng học viên.
  3. Cuối môn học, giảng viên của Trường Đại học Nam Columbia sẽ tới Việt Nam giảng bài và giám sát thi hết môn.
  4. Điểm nổi bật của chương trình đào tạo của Trường Đại học Nam Columbia so với các chương trình hiện có tại Việt Nam là công cụ hỗ trợ học trên hệ thống học tập qua mạng Internet. Sinh viên có thể đặt các câu hỏi hoặc thắc mắc để các giảng viên của Trường giải đáp hoặc truy cập các tài liệu cung cấp trên mạng và thư viện điện tử của Trường. Những buổi học này có sự trợ giúp của các trợ giảng Việt Nam. Sinh viên cũng có thể sử dụng hệ thống học tập được thiết kế riêng để trao đổi kinh nghiệm học tập và liên lạc với các sinh viên quốc tế khác trên toàn thế giới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *