home Ngành Cao học hot Nâng cao chất lượng đào tạo cao học ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời kỳ Hội nhập quốc tế

Nâng cao chất lượng đào tạo cao học ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời kỳ Hội nhập quốc tế

Học Cao học – Có thể nói nâng cao chất lượng đào tạo cao học ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch được đặc biệt chú trọng và đã giành được những thành tích đáng kể.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được vẫn còn tồn tại một số những bất cập, cần khắc phục, để chất lượng đào tạo ngày một tốt hơn, đáp ứng được yêu cầu của đất nước trong thời kỳ Hội nhập quốc tế.

Nâng cao chất lượng đào tạo cao học ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nâng cao chất lượng đào tạo cao học ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Thực trạng đào tạo cao học ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ưu điểm cần phát huy:

– Các cơ sở được giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học đã chủ động xin chỉ tiêu, mở mã ngành đào tạo, mời các nhà khoa học có đủ phẩm chất, trình độ chuyên môn giỏi, có kinh nghiệm tham gia công tác đào tạo để nâng cao chất lượng và đáp ứng yêu cầu xã hội.

– Công tác quản lý đào tạo sau đại học về cơ bản thực hiện đúng Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành.

– Phần lớn các cơ sở được giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học đã tạo điều kiện tốt nhất cho học viên cao học và nghiên cứu sinh được học tập.

– Chất lượng đào tạo đảm bảo, bước đầu đã được các cơ sở sử dụng cán bộ có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ và xã hội thừa nhận.

– Nội dung chương trình đào tạo luôn được đổi mới, điều chỉnh theo hướng mở linh hoạt phù hợp xu thế hiện nay trong khu vực và thế giới. Phương pháp đánh giá phản ánh đúng chất lượng đào tạo. Giáo trình, tài liệu tham khảo từng bước được nâng cao cả về chất lượng và số lượng thảo mãn nhu cầu người học.

– Cơ sở vật chất và các trang thiết bị nghiên cứu hiện đại được bổ sung phục vụ cho đào tạo nói chung và sau đại học nói riêng.

Nhược điểm cần khắc phục:

– Một số cơ sở được giao nhiệm vụ đào tạo cao học ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa cập nhật kịp thời Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành về tuyển sinh trình độ thạc sỹ.

– Công tác tuyển sinh thực hiện chưa đúng quy chế từ khâu thông báo tuyển sinh đến khâu tổ chức thi tuyển và tổ chức đào tạo.

– Việc duyệt và cấp chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các cơ sở đào tạo còn nhiều bất cập, Quy chế đào tạo không sát với thực tế nên dẫn tới tình trạng số lượng học viên cao học nghiên cứu sinh ngày càng tăng, trong khi đội ngũ cán bộ khoa học hướng dẫn còn thiếu, dẫn đến tình trạng một giáo viên chỉ đạo số học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh vượt xa khung cho phép so với quy định của Bộ GD&ĐT. Điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng đào tạo sau đại học.

– Quy chế đào tạo trình độ tiến sỹ do Bộ GDĐT ban hành là một khó khăn rất lớn đối với các cơ sở trong việc đảm bảo chất lượng đào tạo.

– Một số cơ sở không tổ chức tuyển sinh được vì không có người học.

– Giảng viên tham gia đào tạo sau đại học còn một số trường hợp chưa thực sự tâm huyết và thể hiện hết trách nhiệm trong giảng dạy, hướng dẫn làm luận văn, luận án và chấm luận văn thạc sĩ…

– Học viên không chủ động, sáng tạo trong quá trình học tập, nghiên cứu dẫn đến bị động, thường dựa vào lời khuyên và ý kiến của cán bộ hướng dẫn khoa học.

– Điểm hạn chế lớn nhất trong đào tạo cao học ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện nay là trình độ ngoại ngữ của học viên. Khả năng ứng dụng công nghệ khai thác thông tin mạng, nghiên cứu tài liệu bằng tiếng nước ngoài kém.

– Kỹ năng viết của học viên yếu. Phần lớn học viên tiếp nhận các tư liệu một cách rập khuôn, không phân tích, đánh giá và đưa ra quan điểm riêng của mình.

– Nhiều đề tài của học viên cao học nghiên cứu ở phạm vi hẹp nhưng giải quyết thiếu hướng phát triển, do vậy số thạc sĩ sau khi bảo vệ, phần lớn không thể nghiên cứu tiếp đề tài cũ để giành học vị tiến sĩ, phải lựa chọn đề tài mới dẫn đến lãng phí công sức và thời gian.

2. Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cao học ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

– Việc đăng ký xin chỉ tiêu đào tạo, phân công cán bộ hướng dẫn cần thực hiện nghiêm túc Quy chế đào tạo.

– Cải tiến chương trình đào tạo và đổi mới phương pháp giảng dạy sau đại học cho phù hợp với thực tế và nhu cầu xã hội.

– Thường xuyên bồi dưỡng năng lực cán bộ quản lý đào tạo sau ĐH.

– Cơ sở đào tạo cần xây dựng, quản lý chặt chẽ kế hoạch kiểm tra định kỳ tiến độ thực hiện luận văn thạc sĩ, tiến sĩ của học viên.

– Tăng cường giáo dục ý thức tự giác, chủ động, sáng tạo cho người học trong quá trình học tập, nghiên cứu.

– Ưu tiên cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo cho đào tạo sau đại học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *